V roku 2009 uskutočnila Európska únia šetrenie, ktoré malo za cieľ zistiť, ako je to so vstupom mladých ľudí na pracovný trh. Zaujímali sa o časový interval od ukončenia štúdia po nástup do prvého zamestnania, kde hral dôležitý faktor tiež stupeň vzdelania, ktorý je dosť podstatný pre uplatnenie do budúcna.
czech-republic
Bohužiaľ všetko prebiehalo ešte pred krízou, ale napriek tomu ide o veľmi zaujímavý pohľad na vec. Výsledky sú také, že ako ideálne krajiny sa ukázali štáty Európy ako napríklad Nemecko, Veľká Británia, ale prekvapivo aj Česko. To znamená, že v tomto období u nás nebola až tak nízka nezamestnanosť u osôb medzi 15 a 34 rokmi veku. Za to zlá situácia bola už vtedy na juhu Európy trebárs v Grécku alebo Bulharsku. Už vtedy sa prejavila výhoda tých, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie hlavne v postkomunistických krajinách. V tom čase chýbali na trhu dostatočne kvalifikovaní pracovníci, po ktorých firmy doslova hladovali.

Nastolenie nového trendu
Bohužiaľ starší obyvatelia boli zvyknutí na trochu iný model, ktorý im viac vyhovoval, preto sa väčšina z nich nedokázala prispôsobiť. Preto nie je veľkým prekvapením, že sa ich práve tento fenomén významne dotkol. Navyše je úplne bežné, že mladí ľudia majú na pozíciách, ktoré zastávali predtým ich rodičia vyššie platy aj bez dlhoročných skúseností.

Stačilo len dlhšie chodiť do školy. Podľa štatistík je práve väčšina dlhodobo nezamestnaných práve vyššieho veku. Preto sme aj pristúpili k systému rekvalifikácií, ktoré môžu v tomto smere skutočne veľa pomôcť.

Uplatnenie absolventov z pohľadu VSPŠ
Aby sme mohli situáciu správne hodnotiť, musíme poznať súvislosti medzi:
1.      ukončením štúdia
2.      prvou prácou
3.      ale aj situáciu respondenta v nadväzujúcom období piatich po sebe idúcich štvrťrokoch.
nápis v ruce
Pre túto analýzu sme využili dáta Výberového zisťovania pracovných síl pre roky 2006-2010. Z tohto výskumu vyplynulo, že väčšina mladých ľudí nechce hneď po doštudovaní nastúpiť do práce. Zatiaľ si vyberajú najlepšie zamestnanie, chcú cestovať a užívať života. Aj ich nároky sa zvyšujú a to nielen, čo sa týka náplne ich profesie, ale i benefitov a samozrejme aj výšky platu. Chcú sa ďalej vzdelávať, aby sa vo svojom odbore dostali na čo najvyššie pozície. Je potrebné, aby sa budúci zamestnávatelia na generáciu Y pripravili.