Ak začínate s podnikaním, nie je nič ťažšie ako začať s podnikaním so zvieratami. Nejeden farmár Vás od toho bude odhovárať. Takéto podnikanie má totiž veľa úskalí. V prvom rade treba dokonale poznať legislatívu, aby Vás nenachytali na nejakej chybe. Tá Vás totiž môže prísť aj poriadne draho.
farmář a zvířata
Ako chovateľ musíte dokonale poznať potreby zvieraťa, ktoré chováte a zabezpečiť mu odpovedajúce podmienky. Zvieratá nesmú žiť v podmienkach, ktoré nedodržujú legislatívne dané normy, ako je napríklad veľkosť ustajňovacích priestorov, klietok a i., biochemické ukazovatele, či zdravotnú kondíciu zvierat. Kontroly môžu prísť totiž hocikedy.
kamení v dlaních
Taktiež treba počítať s tým, že čím vyššia bude koncentrácia zvierat v priestore, tým je väčšia šanca na prenos rôznych patogénov a vírusov. Taktiež treba počítať s tým, že pravdepodobne, ak začínate, spadáte pod pojem „drobnochovateľ“ a to so sebou nesie ďalšie nevýhody:
 

  • Ako drobnochovateľ nie ste schopný konkurovať veľkochovateľom. Tí produkujú zvieratá v oveľa väčšom merítku ako Vy a často sú pri tom zvieratá chované v zlých podmienkach, aby svoj náskok ešte znásobili. Tým pádom dokážu zvieratá predávať pod cenu (v tomto prípade ide o mäso, vlnu, mlieko, vajcia a i.). normálny chovateľ im konkurovať nedokáže
  • Ak chovateľ dodržuje všetky podmienky chovu (platba veterinárnych úkonoch, kúpa krmiva), nikdy nevyprodukuje zviera, ktoré by mohol predať za sumu čo určujú veľkochovatelia. Tzv. chov zvieraťa do porážkovej hmotnosti či chov do obdobia využitia jeho produktov (vajcia, vlna, mlieko) niekoľkonásobne prevýši jeho predajnú sumu. Jednoducho povedané, zviera preje viac, ako za neho dostanete.
  • Ak sa chcete zamerať na bio produkty, aby ste nepredávali zviera pod cenu, je ťažké nájsť odberateľov. Mäso, vajcia, mlieko je totiž niekoľkonásobne drahšie ako obyčajné kúpené v obchode a nie veľa ľudí je ochotných si priplatiť
  • Je tu veľké riziko vírusovej a bakteriálnej nákazy, kde môže celý chov uhynúť
  •  Veterinárne úkony Vám nikto nepreplatí
  • Počítajte s tým, že veľakrát budete na nule alebo dokonca v mínuse