Myslím si, že na tom nie sme v našej republike so vzdelaním až tak zle. Naše školstvo nám poskytuje veľa možností ako sa zdokonaľovať. Máme veľký výber krúžkov pre deti alebo aj voliteľných predmetov. Okrem toho aj vysoké školy ponúkajú možnosti pre štúdium v ​​akomkoľvek veku. Nezáleží na tom, či nám je osemnásť alebo päťdesiat rokov.
učebnice matematiky
Môžeme sa vyvíjať po celý život. Stále sa niečomu učíme, nech je to doma, v škole alebo aj v práci. Každá firma má dnes vlastný systém školení, ktorým prechádza väčšina zamestnancov a stále si dopĺňajú svoje vedomosti, ktoré potrebujú k svojmu odboru, aby boli odborníkmi na správnom mieste. Ale nie všade existujú tak ľahké cesty k vedomostiam.

Túžba pomáhať iným
Napríklad v afrických krajinách ako je trebárs Etiópia je školstvo na veľmi nízkej úrovni. Väčšina dospelých je negramotných. U detí je to už o niečo lepšie, ale napriek tomu väčšina z nich nedokončí ani základnú školu. Bohužiaľ chýbajú akékoľvek osnovy, kvalitní učitelia a učebnice a dokonca aj priestory vhodné na výučbu.

Bohužiaľ ľudia tu žijú vo veľmi ťažkých a chudobných podmienkach. Potrebujú si zaistiť hlavne obživu a deti musia pomáhať rodičom pri práci. Rodiny majú viac detí, pretože plodnosť je záruka úspechu v ich spoločnosti.

Preto sa rad humanitárnych organizácií snaží zapojiť a pomôcť ľuďom z týchto krajín nájsť cestu k vzdelaniu, pretože to je cesta k úspechu. Vďaka tomu môžu získať skutočné zamestnanie. Môžu z nich byť učitelia, lekári, obchodníci. Keď budú vedieť písať, čítať a počítať, viac pomôžu svojej rodine a nebudú musieť žiť v takej biede. Bohužiaľ v mnohých afrických štátoch žijú vo vojne a tou trpia práve tí najchudobnejší. Preto by sme nemali byť k nim bezohľadní a nebáť sa im poskytnúť toľko potrebnú pomoc.

Od roku 2004 beží v Afrike kampaň Postavme školu, ktorá je zatiaľ veľmi úspešná. Vďaka tomuto projektu sa vybralo dosť finančných prostriedkov, aby tu mohli postaviť sedemnásť škôl v oblastiach s najmenej rozvinutou infraštruktúrou. Lokality sa vyberajú podľa rôznych kritérií: najmä čo sa týka potrebnosti (množstvo detí v školskom veku a kapacita škôl v okolí alebo ich vzdialenosť od sídiel).
písmenka na šňůře
Samozrejme je aj dôležité, či sa chcú zapojiť úrady a miestna komunita, ktorá tu žije. Predsa len ide o lepšiu budúcnosť všetkých. Je dôležité aj ďalej vzdelávať učiteľov, ktorí musia vedieť miestny jazyk a poznať zvyky obyvateľov. Inak by bolo porozumenie veľmi ťažké. Je dobre, že tieto projekty existujú a môžeme len dúfať, že pomôžu čo najviac ľuďom Afriky.