Ø  Základné fakty o Dillí
Dillí je najväčšie indické mesto a súčasne správne stredisko pre zväzové územie National Capital Territory of Delhi. Je domovom pre 14 miliónov obyvateľov, ktorým poskytuje nedýchateľný vzduch a znečistenú vodu.
Keď hovoríme o globálnej kríze a znečisťovaní životného prostredia, väčšinou si vybavíme obrázok Pekingu; avšak štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2014 preukázala, že vzduch v Dillí vykazuje až niekoľkonásobne vyššie hodnoty znečistenia. Podľa väčšiny meraní ide o najznečistenejšiu lokalitu na celej planéte. Ako vyzerá?

architektura
 
Ø  Desivé skutočnosti
Intenzívna zaľudnenosť, výfuky z áut, zvyšky spaľovania a priemyselné odpady zanechávajú nad mestom žltý opar. Dokonca ani posvätná rieka Yamuna nie je ušetrená, jej vody sú čierne a povrch biely, pretože sa v nej miešajú zvetrané vrstvy pôdy, odpad a chemické zvyšky.
Sunita Narain je riaditeľkou Centra pre vedu a životné prostredie (CSE), ktoré bolo založené v Novom Dillí. Bola vymenovaná na zozname populárneho Timesu ako 1 zo 100 najvplyvnejších ľudí v oblasti práce v indickom dohľade nad životným prostredím. V roku 2010 napísala: „Rieka je podľa všetkých parametrov mŕtva. Len nebola oficiálne spálená v krematóriu.“

indie
 
Ø  Rieka znamená život aj smrť
Yamuna je pritom duchovným a praktickým centrom pre životy ľudí, ktorí pri nej žijú. Deti sa vo vode hrávajú, ľudia si perú oblečenie, mladí aj starí sa v nej kúpu a pijú ju vo viere, že ich zbaví chorôb.
Pre iných predstavuje príležitosť ako si zarobiť na živobytie. Mnohí sa k rieke každý deň vracajú, aby z nej vydolovali kovy, plasty, papier alebo čokoľvek iné, čo sa dá zrecyklovať. Ak majú dobrý deň, môžu si takto zarobiť aj 1000 rupií, ktoré sú ekvivalentom pre 14 eur. Je to asi trojnásobok toho, čo si zarobia robotníci v meste.
V Októbri 2014 sa spustila národná kampaň Swachh Bharat Abhiyan, ktorá vo voľnom preklade znamená „Čistá India“. Znie to naozaj pekne, avšak má jeden zásadný háčik – bola spustená až týždeň po začiatku inej kampane „Vyrábaj v Indii“, ktorá láka zahraničných podnikateľov, aby priniesli svoju výrobu a sklady do Indie. CSE sa, samozrejme, k týmto kampaniam postavilo kriticky a verejne vyhlásilo, že rozpočet vlády nepodporil žiadnu stratégiu, ktorá by pohla vpred riešenie otázok životného prostredia.

skládka
 
Či už hovoríme o znečistení ovzdušia, vody alebo pôdy, zhoršovanie podmienok si žiada veľké investície v oblasti infraštruktúry. Situácia je natoľko zlá, že v uliciach dokonca často chýbajú kontajnery a môže sa ľahko stať, že s vôľou vyhodiť odpad tam, kam patrí, si svoje odpadky budete so sebou nosiť celý deň – k tomu už niet čo dodať.