Sociálne siete sa stali miestom, v ktorom si budujeme vzťahy, vyjadrujeme sa, formujeme našu identitu a spoznávame ľudí ako aj svet okolo nás. Môže sa to zdať prehnané, ale sú naozaj previazané na ľudské duševné zdravie.
Tieto technológie boli predovšetkým vyvinuté a sú aj používané predovšetkým na uľahčené spoznávanie a komunikáciu medzi ľuďmi. A veru že svoj účel plnia.

video

Sociálne siete majú však aj mnoho negatívnych dopadov na človeka, a to najmä na jeho psychiku. Napríklad v poslednej dobe najviac obľúbený Instagram vedie mladé ženy aby sa porovnávali s inými ženami, ktoré však požívajú na svoje fotky a zároveň tak aj na svoje telo úpravy, filtre a photoshop a tým pádom vo väčšine prípadov na druhej strane vytvárajú pocity úzkosti, depresie a menejcennosti.

Podobne sú na tom aj fotografie priateľov o všelijakých cestách a dovolenkách, na ktorých sa zdajú byť tými najšťastnejšími ľuďmi na svete aj keď to tak v skutočnosti vôbec nemusí byť a vo väčšine prípadov to tak ani nie je.  Vidieť priateľov konštantne na dovolenke alebo ako si užívajú nočný život vyvoláva v drvivej väčšine mladých ľudí pocit, že im v živote niečo chýba, zatiaľ čo si ostatní užívajú života.

klienti

Medzi ďalšie nebezpečné faktory patria aj poruchy spánku, ktoré sú spôsobené práve sociálnymi sieťami. Nemálo mladých ľudí sa v noci zobúdza, aby si skontrolovali správy a upozornenia na sociálnych sieťach, čo vedie ku konštantnej únave v škole alebo v práci.

Na sociálne siete si treba dávať veľký pozor, a to hlavne mladým ľuďom. Je veľmi nebezpečné, ak sa do nich človek vnorí a žije nimi. Treba si od nich dávať dlhšie prestávky a užiť si aj to reálne, čo máme naozaj pred očami.
Medzi najväčšie pozitíva sociálnych sietí patria však veci ako vzájomná emocionálna podpora ľudí, budovanie rozličných komunít a aktívne udržiavanie vzájomných vzťahov, sociálne siete takisto umožňujú kvalitné sebavyjadrenie.