Viete o tom, že také guľôčkové pero nemá zasa takú dlhú históriu? Nie je tu s nami ani 80 rokov.
Konkrétnejšie, ešte len patent, prvé skúšobné guľôčkové pero má svoj pôvod v dni 10. jún 1943. A to sa ešte nejednalo o jeho hromadnú výrobu a predaj, išlo len o patent. No ako vieme, úspešný. Onedlho našu spoločnosť tieto perá obkľúčili z každej strany. Boli ním podpísané rôzne dohody, zmluvy a zákony, ktoré menia naše osudy. Dokonca nás sprevádzali osobne v dobe, kedy sme sedeli v školských laviciach, písali sme naše prvé písmenká a neskôr sme si s ním zapisovali naše prvé učivá, ktoré sme sa poctivo naučili a dnes sme vďaka tomu vzdelaní.
pero a papír
Nielen my, ale aj poväčšinou ľudia okolo nás, skoro celá spoločnosť na svete. Také pero podpísalo i papier, ktorého obsah a vyhlášky zanechali v našej histórii veľa negatívnych no i pozitívnych častí, ktoré už v histórii života zanechali nezmazateľné spomienky. Takým perom sme tvorili dejiny a takisto aj naše osobné vzdelanie a poznatky. Pomocou takého pera sme formovali naše znalosti od šiestich rokov nášho života. Teda skutočne, pokiaľ sa človek zamyslí, pero nie je taký primitívny nástroj, ako by sa mohlo zdať. Podobný názor má aj zaujímavý článok:
A viete komu za tento vynález vďačíme? Ide o človeka menom László Bíró.
Ten svoj vynález vynašiel v Argentíne, no pritom jeho rodným štátom bolo Maďarsko, teda v podstate náš sused. Napovedá o tom aj jeho meno. Niektorí ľudia prikladajú jeho vynálezu takú váhu, ako známemu vynálezu- kníhtlače. V podstate sa jedná o podobný význam. Samotný László Bíró bol pritom zaujímavou osobou. Študoval medicínu, no podľa jeho názoru sa dozvie viac, pokiaľ školu nechá tak a bude sa vzdelávať samotným životom. Presne tak sa aj stalo a v skutočnosti ľudstvu svojim vynálezom naozaj pomohol a to aj napriek nedokončenému vzdelaniu. Po dobrovoľnom odchode zo školy sa stal novinárom a práve tu prišiel k nápadu, vynájsť guľôčkové pero.