Asi najbežnejšou otázkou a témou študentov stredných škôl v poslednom maturitnom ročníku a niektorých študentov už v prvom ročníku vysokej školy je, na ktorej vysokej škole by sa im najviac páčilo, ktorá by im najlepšie vyhovovala a na ktorú majú základné predpoklady. Na druhú stranu mnohí zdôrazňujú, že konkrétny odbor ešte neznamená konkrétne zamestnanie, však výber školy má vplyv na ďalší vývoj života. A práve odpovedať si na tieto otázky má pomôcť tento nový ON-LINE projekt.
 test na tabuli
Základná charakteristika projektu
 
·         Celý koncept projektu „Chytré vzdelanie“ je postavený na tom, aby si uchádzači vybrali svoje štúdium podľa toho, čo ich baví a na čo majú predpoklady.
 
·         Diagnostický test, za ktorým stojí najväčšie súkromné ​​združenie vysokých škôl v strednej Európe pod názvom Akademický holding, vyhodnocuje silné a slabé stránky respondenta, vrátane jeho prístupu k práci.
 
·         Výhodou je, že sa potenciálny študent vysokej školy po absolvovaní testu ihneď, e-mailom, dozvie výsledok. Môže tak bez prestojov pokračovať vo vlastnom výbere vhodného odboru. Vybraný odbor je mu súčasne podrobne popísaný.
 
·         Diagnostický test vychádza z metódy skúmania tímových rolí podľa známeho výskumníka a teoretika manažmentov Mereditha Belbina. Pri každom z profilov diagnostického testu nájde uchádzač zoznam odporúčaných odborov rôznych škôl v rámci Slovenskej i Českej republiky.
 prezentace podnikatelky
·         Adaptácii na diagnostickú metódu spracoval Inštitút of Applied Psychology na čele s hlavným diagnostikom Petrom Pacher.
 
·         Profesionálnu diagnostiku spustil Akademický holding s prispením Vysokej školy podnikania a práva v Brne a niekoľkých ďalších škôl na jeseň roku 2016.
 
·         Test zastrešuje okrem iného aj práve osobnosti tejto vysokej školy.
 
Ak ste aj Vy v situácii, keď stojíte pred vážnym životným krokom a nemôžete sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydať, vyskúšajte ON-LINE test na adrese www.chytre-vzdelani.cz/profesni-diagnostika/. Možno, že práve táto voľba Vám pomôže vykročiť správnym smerom.