V Stanforde bola pripravená najznámejšia technika navrhovania myslenia na pomoc podnikateľom a úradom. Skladá sa z piatich etáp.

marketing

Prvá fáza: Porozumenie
Vývoj produktu zameraného na používateľa začína pochopením potrieb a potrieb tohto používateľa. Odborníci tvrdia, že najlepší spôsob, ako pochopiť osobu, je hovoriť s ním. Za hodinu, rozhovor môže odhaliť veľa zaujímavých informácií o živote a práci človeka, dávajú vedcom cenné informácie zasvätených osôb a identifikovať problémy.

Druhá fáza: Publikum
Všetky zozbierané informácie sú spracované na identifikáciu problému používateľa.

Tretia etapa: Myšlienky
Táto fáza zahŕňa vývoj veľkého množstva riešení. Hľadáme nové prístupy, nápady, analyzujeme ich, vieme odmietnuť neúspešný, prijať úspešný.  Spojením výsledkov tejto fázy musí byť nejaká pracovná idea, v ktorej všetci veria a môžu vyriešiť problém . Odporúča sa , aby myšlienky boli vytvorené multidisciplinárnym tímom. To poskytne rôzne hľadiská a riešenia.

Štvrtá etapa:  Prototyp
Nájdené riešenia musia byť testované rýchlo a lacno skôr, než trávime čas a peniaze na ich plnú implementáciu. Za týmto účelom sa vytvorí prototyp. Prototyp by mal byť lacný a mal by sa urobiť veľmi rýchlo. Aby ste mohli rýchlo robiť úpravy.

vzdělání

Piaty stupeň: Test
V tomto štádiu sa testuje prototyp a vykonajú sa korekcie. Niekoľkokrát. Môže sa stať aj to, že výrobok nikdy nebude plne dobrý a teda sa začne znova od prvej fázy – porozumenie. Táto etapa si vyžaduje najviac trpezlivosti.
Odborníci dodávajú, že päť fáz niekedy musí niekoľkokrát prechádzať od začiatku až do konca,  kým sa príde s produktom, ktorý je skutočne schopný vyriešiť problém užívateľa a uspokojiť ho. Spoločnosť, ktorá sa chystá predstaviť nový výrobok na trhu, prinesie metódu myslenia dizajnu a uistí sa, že výrobok bude v dopyte jedničkou.