Skoro každý z nás mal vo svojej triede spolužiaka alebo spolužiačku, ktoré trpeli nejakou poruchou učenia, vďaka ktorej mali úľavy pri výučbe. Aspoň tak to vníma väčšina detí, pritom nie je vôbec jednoduché žiť s takýmto handicapom, pretože vás bude limitovať po celý život. Je veľmi ťažké vôbec prísť na to, že vaše dieťa má podobný problém.
školáci s tužkou

Dlho sa nemusí vôbec prejaviť a väčšinou sa takéto problémy zistia až v čase, keď má vaša dcéra či syn už napríklad osem rokov. Vďaka bohu sa s tým v dnešnej dobe dá celkom dobre pracovať. V školách majú k tomu školených špeciálnych pedagógov, ktorí sa deťom môžu individuálne venovať a rodičom dokážu veľmi dobre poradiť, ako sa s nimi doma učiť.

Špecifiká porúch učenia
a)      základné školské vedomosti (písanie, čítanie, pravopis, gramatika, matematika, aj.
b)     vytrvalosť, koordinácia pohybov, sebakontrola
Je zaujímavé, že postihujú až 10% populácie a sú 3x častejšie u chlapcov. Ťažkou formou trpí našťastie len 2% detí.
 dívka při učení
1.      Dyslexia
Týka sa poruchy čítania, ktoré je nápadne pomalé a dieťa pri ňom robí často a opakovane chyby (zámena a prehadzovanie písmen v slovách, vynechávanie písmen alebo slabík i celých slov). Deti majú problém porozumieť textu a sú napäté, napríklad majú zlé držanie tela. Má aj rad sekundárnych prejavov, niekedy si pletú pravú a ľavú stranu. Bohužiaľ deti kvôli tejto vade sú terčom posmechu, bývajú viac smutné a unavené a aj ich hodnotenie nie je príliš dobré. Potrebujú len správnu motiváciu a pomalší postup výučby, aby stačili správne reagovať.

2.      Dysortografia
Jedná sa o vývojovú poruchu v oblasti pravopisu, nepostihuje ale celú oblasť gramatiky. Deti nestíhajú písať napríklad pri diktátoch alebo len keď si zapisujú látku do zošita, komolia slová, zamieňajú sykavky alebo zle rozlišujú dlhé a krátke samohlásky. Nemali by sme ich trestať za chyby, ale pomáhať im k lepším výsledkom, ktoré sú vždy možné.

3.      Dysgrafia
Ide o poruchu písania, kedy je prejav veľmi nečitateľný a dieťa má problém si pamätať písmená alebo je zrkadlovo zamieňa. Je potrebné trénovať správne tvary písmen a držanie pera či ceruzky. Cvičenie by malo prebiehať vždy len krátko s pozitívnou motiváciou.

4.      Dyskalkúlia
Týka sa matematických zručností v oblasti aritmetiky a geometrie. Deti majú problém s čítaním matematických symbolov, nevedia porovnať počet predmetov, nedokážu vymenovať rad čísel. Ťažko sa orientujú v priestore a rysovanie nepatrí k ich koníčkom. Pri učení je potrebné dieťa často chváliť, postupovať systematicky a po malých krokoch. Nemali by chýbať rôzne pracovné postupy a oddychové časti.
 děti ve třídě
Špecifické poruchy učenia sa často objavujú v kombinácii. Tieto deti bývajú často nadpriemerne inteligentné a veľa chytré, je len treba im pomôcť prekonať prekážky, ktoré sa im bohužiaľ postavili do cesty. Niekedy pomôže aj návšteva poradne, kde zistíte ako presne postupovať. Najdôležitejšia je vaša podpora a láska, ktorá dokáže prekonať všetky nástrahy.