Častokrát počúvame príbehy o tom, ako nejaký podnikateľ skrachoval, dostal sa do finančných problémov alebo  dlhovej pasce,  že na jeho firmu a dom bola uvalená exekúcia. Čím to je, že niekto je úspešný a inému sa nedarí?
Podnikanie je sústavná činnosť za účelom zisku. Tak znie definícia. Aby ste boli vo svojom podnikaní úspešní, je potrebné  sledovať, kontrolovať, riadiť a spravovať svoje financie.

úspěch

Podnikateľský zámer
V prvom rade je nutné si zostaviť podnikateľský zámer. Ujasníte si tak, prečo sa do podnikania púšťate:
•čo trhu ponúkate – službu alebo produkt
• kto je vaša cieľová skupina
• prečo má vaša služba/produkt šancu presadiť sa na trhu, aká je jeho výhoda oproti konkurencii
• ako budete službu/produkt ponúkať a prostredníctvom koho
• za koľko budete službu/produkt predávať
•  kto bude hlavná osoba, ktorá to celé z realizuje (váš tím)

Finančný plán
Vo finančnom pláne nehľadajte žiadnu vedu. Pokúste sa pozerať na finančné pojmy i čísla jednoducho. Finančný plán hovorí tri základné veci:
• čo vás podnikanie doteraz stálo
• čo vás podnikanie ešte bude stáť
• kedy sa vám vložené financie vrátia

Obchodný plán
Slúži pre stanovenie si postupu ako najrýchlejšie, najefektívnejšie a najlacnejšie môžete službu/produkt ponúknuť a predať.

Cashflow (tok peňazí)
Ukazuje, ako podnikaním prúdia peniaze, ktoré máte alebo budete musieť zaplatiť, a čo dostanete zaplatené. Ukazuje, ako na tom finančne reálne ste a koľko peňazí máte k dispozícii.

dohoda

Rozvaha
Je zrkadlom úspechu. Ukazuje, ako skutočne bohatým a úspešným podnikateľom ste. Dáva úprimný obraz toho, aký majetok (aktíva) v podnikaní skutočne máte, a kde ste na to vzali (pasíva).

Výsledovka
Je vysvedčením, ukazuje vám ziskovosť alebo stratovosť podnikania. Ak sú však výnosy (príjmy) väčšie ako náklady (výdavky), potom ste v zisku a môžete si gratulovať.