Stará technológia svetelných produktov je nahradzovaná novou, vlastne klasické žiarovky sú „out“ už niekoľko rokov a nahradili ich tie s úspornejšími vlastnosťami. Najmä ak ide o led žiarovky e27 https://www.ledprodukt.sk/69-led-žiarovky-e27 vravíme o nadradenejšej technológii, než je tomu napr. v prípade úsporných žiariviek. Ekologické vlastnosti, efektívnejšia úspora elektrickej energie, no takisto podstatne vyššia životnosť či nerušených chod. To sú v stručnosti stránky, ktoré poskytuje dnes už relatívne dobre známy princíp LED.

bežná žiarovka

Konkrétnejšie Light Emitting Diode, čo v doslovnom preklade znamená svetlo emitujúca dióda. A táto je vlastne súčasťou svetelných produktov, ktoré sa označujú vyššie zmienenou skratkou. Je ich zdrojom svetla a zároveň dôvodom, prečo tieto produkty dokážu vyžarovať svetlo úspornejšie a takisto majú tendenciu vydržať podstatne dlhšie.

  • Ich životnosť sa udáva v rozmedzí od 25 000 cez 50 000 a niekde až 100 000 hodín žiarenia.

Sú to síce rozdielne pojmy, no aj tak vo všeobecnosti vyššie, než sa udávajú v prípade akýchkoľvek iných svetiel. Zaujímavý je aj ďalší údaj, čo porovnáva efektívnosť úspory z hľadiska starých žiaroviek a na druhej strane pravidelného používania týchto modernejších prvkov osvetlenia.

  • S „ledkami“ sa z celkového merítka svieti o 85 % až 90 % efektívnejšie!

žiarovka, obloha

A toto je pravdepodobný dôvod, prečo v súčasnosti na trhu dominujú a nadobro vyradili staršie či menej efektívne alternatívy.

Navyše sú takmer 100 % recyklovateľné a neobsahujú škodlivú ortuť. Sú preto oceniteľné aj z ekologického hľadiska, čo je v podstate takisto ďalším podstatným dôvodom.

V prípade pravidelnej úspory za osvetlenie je efekt logicky viditeľnejší, ak sa s ledkami nahradia viaceré zastarané či menej efektívne zdroje svetla. Aj napriek možno vyšším finančným nákladom však príde už po pár mesiacoch návratnosť z dôvodu efektívnejšieho žiarenia, ktoré navyše „žerie menej“.