Verejnosť je bežne informovaná o hospodárení a následnom verejnom obstarávaní rôznych štátnych alebo samosprávnych inštitúcií, nie menej podstatné je vedieť ako sú na tom niektoré štátne podniky, napríklad tie, ktoré podnikajú v oblasti pôdohospodárstva. Tu je nasledovné poradie:

euro

1. LESY Slovenskej republiky – Predmetom podnikania je správa lesov, následne obchodovanie a prenájom. V danom segmente ide o najziskovejší podnik; zisk/ 2016 = 7,3 mil. € a tržby 223 mil. €, no v roku 2014 podnik dosiahol zisk až 14,9 mil. €. Aktíva sa pohybujú v hodnote viac ako 900 mil. €.

2. Agrokomplex národné výstavisko – Predmetom podnikania sú rôzne výstavy. Zisk /2016 = 99 785 €. Tržby = 5,8 mil €. Aktíva sú hodnote takmer 27 mil. €.

3. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič – Ako podnik na svojej internetovej stránke uvádza „Jeho výrobné zameranie je v spojení poľnohospodárskej výroby, lesníctva a spracovania drevnej suroviny v piliarskej výrobe“. Zisk/2016 = 88 076 € a tržby dosiahli 5,7 mil. €. Majetok firmy je vo výške takmer 27 mil. €.

kalkulačka

4. Plemenárske služby Slovenskej republiky – Podnik vykonáva služby s chovom zvierat. Zisk/2016 = 44 286 € a tržby = 31,7 mil. €. Majetok firmy je v hodnote približne 6,4 mil. €.

5. Agroinštitút Nitra – Predmet predaja je v oblasti celoživotného vzdelávania, portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby. Zisk/2016 = 3443 € a tržby = 1,1 mil. €. Majetok podniku je v hodnote 2,6 mil. €.

Stratové podniky:

6. Národný žrebčín „Topoľčianky“. Podnik sa zameriava na chov koní. Strata/2016 = 2745 € a tržby 777 349 €. Aktíva sa pohybujú v hodnote 2,7 mil. €.

7. Závodisko, š.p. Predmetom podnikania je prevádzka športových zariadení, zväčša sa jedná o dostihy. Strata/2016 = 132 191 a tržby dosiahli výšku 703 105 €. Majetok je v hodnote 4,3 mil. €.

8. Hydromeliorácie. Podnik vedie svoju činnosť v oblasti výkonu správy hydromelioračných zariadení a ďalších činností. Z uvedených podnikov ide o najstratovejší podnik so stratou takmer až 6,9 mil €. Tržby dosiahli výšku 390 449 €. Majetok podniku sa pohybuje okolo 48,6 mil. €.

krize

Zisky a straty uvedených podnikov môžu byť zarážajúce, a preto je nevyhnutné mať na vedomí, že niektoré z nich reinvestujú vyššie financie a tak sa môže zdať, že podnik so stratou zle hospodári, no nemusí tomu tak úplne byť.