· Slovensko po podpísaní zmluvyktoré sa uskutoční 28.11. získa 113 miliónov eur. Daná zmluva bude podpísaná okrem Slovenska aj Nórskom, Islandom, Lichtenštajnskom. Sú to memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

Podpisom zmluvy budeme môcť čerpať z nórskych grantov finančné prostriedky aj v novom období. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
bratislavský hrad
Už v minulosti sme čerpali z týchto grantov. Táto edícia je v poradí už tretia, vďaka čomu až do roku 2021 budeme môcť prijať financie vo výške 113 miliónov eur. Je to o 30 miliónov viac ako v predchádzajúcom období, uviedol rezort diplomacie.

Slovensko rovnako tiež prispeje na financovanie programov. Zo štátneho rozpočtu to bude 15 percent ako aj v minulých obdobiach. Slovensko je druhá krajina v poradí ktorá tieto memorandá podpíše z celkových 15 krajín, ktoré majú právo prijať podporu z daných finančných mechanizmov.

· Získané financiebudú môcť byť použité na financovanie projektov v oblastiach podnikania a inovácií, zmeny klímy, kultúrneho dedičstva, boja proti rodovo podmienenému násiliu, miestneho rozvoja a inklúzie Rómov či transparentnosti justície. Väčšiu časť príspevku tvorí aj fond pre občiansku spoločnosť.

Pre Slovenskoje daná finančná pomôcť určite výhodná. Pomôže to nielen rozvoju určitých oblastí ale aj celého štátu. Podporí sa aj rozvoj pre Rómov ako je vyššie v článku spomínané. Z môjho pohľadu budú financie použité pre Rómov aby mohli žiť plnohodnotný život. Bude financovaná výstavba nových obytných zón a rozvoj školstva pre Rómov.

Okrem Rómov budú financie použité aj na rozvoj podnikania a podporu nových podnikateľov. Ako je vyššie uvedené financie budú použité aj na kultúrne dedičstvo, čo znamená že naše kultúrne pamiatky tak budú môcť byť zrekonštruované.
trondheim řadové domy
Určite však táto dohoda prinesie pozitívum pre určené oblasti.