Do niektorých obchodných príležitostí je dobré a vlastne potrebné pustiť sa čo možno najskôr. Napríklad z dôvodu, aby nás nepredbehla konkurencia. Pri vzniknutej príležitosti dostaneme brilantný nápad a vysníme si svoj podnikateľský plán, ale to bohužiaľ nestačí. V realite je následne potrebné založiť si firmu.

Mladí podnikatelia

Firma vznikne po tom, ako sa zapíše do Obchodného registra. Už len tento samotný postup môže trvať jeden mesiac a v niektorých situáciách je to pre podnikateľa zaťažujúci faktor. Možno neprijateľný. A vždy je tu ešte riziko, že zakladanie nebude prebiehať ľahko, respektíve pri postupe je potrebné preukazovať sa platnou dokumentáciou k rôznym bodom.

  • Napríklad pri registrovaní podnikateľského sídla bude potrebný výpis z katastra a súhlas majiteľa priestorov. Tiež bude potrebné preukázať sa živnostenským opatrením pri výbere predmetu podnikania. Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa navyše musí splatiť základné imanie (minimálne 5 000 eur).

Spoločnosti s ručením obmedzeným, známe pod skratkou s.r.o. sú najpoužívanejším druhom podnikania.

Je tu však aj iná cesta, ak chce niekto začať s podnikaním čo najskôr a skrátiť si byrokraciu. Touto cestou bude možné pustiť sa do svojho obchodného plánu už za pár dní! A to v prípade, ak sa záujemca rozhodne kúpiť založenú firmu.

Podnikateľ, graf

V súčasnosti je záujem o takzvané ready – made s.r.o. Sú to predzaložené spoločnosti pripravené k rýchlemu štartu podnikania. Nemajú za sebou obchodnú históriu, založili sa z dôvodu, aby sa predávali. Sú teda platne zapísané v Obchodnom registri a mnohé z nich sú tiež registrovaným platcom DPH.

V ponuke sú ale tiež firmy na predaj s historiou 41business, ktoré zas spravia dobrý, respektíve lepší dojem na obchodných partnerov než firma, ktorá bola založená len nedávno. Tu je ale dôležité, aby firma na kupujúceho nepreniesla nevybavené záväzky a pohľadávky zo svojej minulosti.