Drvivá väčšina Slovákov drží svoje úspory na bežnom účte u svojej banky a neuvedomujú si, že existujú oveľa lepšie spôsoby, ako také peniaze využiť. Sú aj takí, ktorí peniaze schovávajú doma, ale tých je dúfajme menšina, pretože to sa jedná doslova o veľmi zlé riešenie. Ako teda naložiť s usporenými peniazmi, aby sme o ne neprišli a ešte ušetrili a zarobili?
pokladnička a koruny
Prvý krok
–        Najdôležitejšie je si uvedomiť, čo s peniazmi chcem robiť. V dnešnej dobe sú k dispozícii vhodné finančné produkty pre danú konkrétnu situáciu. Je veľký rozdiel, či chcem budúci týždeň investovať do novej kuchyne, alebo chcem peniaze použiť v starobe k dôchodku.

Ako sporiť
–        Pre krátkodobé ciele sú vhodnejšie sporiace produkty ako napríklad sporiaci účet, či termínovaný vklad.
–        Pre dlhodobé ciele je vhodnejšie investovanie do cenných papierov, alebo otvorených podielových fondov.

Rozdiel medzi sporením a investovaním
–        U sporenia je vždy dopredu známe, aké budem mať podmienky. Vopred viem, ako sa moje peniaze zhodnotia, aké sú riziká a kedy ich dostanem späť.
–        U investovania pracujem len s očakávaným výnosom a s väčšou mierou rizika. Platí tu, čím väčšie riziko, tým väčší výsledný výnos.

Ako investovať
–        U investovania platí, že neexistuje dokonalá investícia. Na svete neexistuje investícia, ktorá by mala nízke až nulové riziko a zároveň vysoké zhodnotenie a peniaze mať kedykoľvek k dispozícii. Existuje iba a len kombinácia vyššie uvedeného.
–        Sporiaci účet má nízke riziko. Peniaze potom máte ihneď k dispozícii. Ale zhodnotenie je veľmi malé alebo žiadne.
–        S termínovaným vkladom môžete získať zhodnotenie vyššie, riziko je tiež veľmi nízke, ale peniaze dostanete za 1 – 5 rokov, podľa druhu vkladu.

Možnosti investovania
–        Investovať možno do dlhopisov, akcií alebo komodít. Investovanie do cenných papierov je však veľmi rizikové. Toto riziko sa dá znížiť, ak investujeme pomocou otvorených podielových fondov. Vy potom nakupujete podielové listy a máte tak podiel na týchto cenných papieroch. Vďaka fondom znižujete riziko Vášho chybného nákupu.
úspory na domek
Druhy podielových fondov
–        Podľa rizika sa fondy delia na fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, fondy zmiešané, akciové a fondy komoditné. Doba investície do fondov sa pohybuje do siedmich rokov.