Mesto sa naozaj neriadi samo, ale  je za tým dosť značné množstvo ľudí, ktorí sa starajú o to, aby všetko fungovalo tak ako má. Nie je to jednoduchý mechanizmus, ale my by sme ako občania určitého mesta, obce alebo dediny mali vedieť dosť na to, aby sme vedeli v ňom fungovať prospešne pre všetkých.

parlament.jpg

Pred voľbami do mestského zastupiteľstva dostáva zabrať každý občan. Každý kandidát do samosprávy by bol najradšej zvolený a preto sa snaží ťahať si voličov na svoju stranu všemožnými prostriedkami. Aj cez sociálne siete, v ktorom dnes funguje väčšina diania. Je otázkou potom, či toto lákanie je fér voči voličom. Často krát totiž prebieha moratórium a my vidíme príspevky od našich kandidátov do mestskej samosprávy. Sú to síce staré príspevky, ale sociálne siete ich zobrazujú preto, že sa komentujú alebo lajkujú. Zvyšuje sa ich sledovanosť. Je to správne? Nemala by mať samospráva vlastný komunikačný kanál, cez ktorý bude komunikovať so svojimi občanmi?

město.png

A áno, takýto kanál alebo siete, či stránky už v mnohých obciach existujú. Nie je to len výmysel, ktorý nie je uskutočniteľný. Mnohé obce si založili stránky, kde im občania môžu posielať svoje otázky na nich a oni im verejne, či súkromne na ich otázky odpovedajú. Nič nie je utajované, ak si to neželá vyslovene občan a všetci sa môžu dozvedieť viac o svojich kandidátoch. A tieto internetové stránky nefungujú len pred voľbami, ale aj po nich a zlepšujú fungovanie samosprávy. Nehovoriac o tom, že občania majú oveľa lepší pocit z toho, že môžu komunikovať so svojimi poslancami a primátorom bez ostýchavosti a priamočiaro. Napomáha to lepšej komunikácii a pochopeniu oboch strán. Taký kandidát, ktorý sa venuje sociálnym sieťam alebo si založí takúto stránku je vo veľkej výhode oproti tým, čo takúto stránku nemajú. Dnes sa online už dejú takmer všetky veci, udalosti a ľudia získavajú informácie hlavne z internetu. Nie z novín alebo plagátov ako to bolo voľakedy.