Súčasné užívanie viacerých liekov naraz môže prinášať rad rizík. Až 40% Slovákov si neuvedomuje, že predpísané lieky od rôznych špecializovaných lekárov a ich vzájomné pôsobenie, nikto z lekárov vzájomne nekontroluje.
 lahvičky léčiv
·         Lieková interakcia:                    Práve vzájomné pôsobenie liekov a rôznych doplnkov stravy pritom môže zásadným spôsobom podporiť, obmedziť alebo aj úplne zmariť liečbu, prevenciu alebo v krajnom prípade aj ohroziť zdravie pacientov.

Pretože jednotlivé zdravotné zariadenia a ani samotní lekári nie sú prepojení medzi sebou, nemôžu tak úplne zabrániť predpisovaniu liekov, ktoré sú v interakcii. Pacienti by preto mali venovať pozornosť príbalovým informáciám a tie si pozorne prečítať. V prípade nejakej nezrovnalosti sa ihneď poradiť s lekárom.
 
·         Zamedzenie interakcii liekov     Podľa odborníkov, jediným možným a úspešným riešením by mohla byť systémová elektronizácia nášho zdravotníctva, ktorá by prepojila jednotlivých lekárov a zvýšila tak bezpečnosť pri vydávaní liekov jednotlivým pacientom a i ti by mali prehľad o predpísaných liekoch, koordinovaný jednotlivými lekármi.
 vymačkaná platíčka
·         Účinky liekovej interakcie          Niektoré lieky sa vzájomne ovplyvňujú. Účinná látka jedného lieku, môže meniť silu a trvaní účinku druhého lieku. Ideálnym prípadom je to, keď pacient užíva iba jeden jediný liek, ten potom pôsobí úplne ideálne bez akýchkoľvek vedľajších vplyvov a liečivo v tele pôsobí presne tak ako má.

Takých pacientov nie je veľa, a čím je pacient starší, tým užíva práve viac liekov naraz. Užívaniu viacerých liekov sa nevyhnú, ako už bolo povedané, hlavne starší ľudia a tí potom môžu byť, v špeciálnych prípadoch, aj ohrození na živote.

K interakciám môže dochádzať jednak medzi súčasne užívanými liekmi, tak aj medzi liekmi a ďalšími látkami, ako sú napríklad samotné potraviny, nápoje alebo fytofarmaká. Klinicky významné interakcie medzi liekmi pôsobia najčastejšie u liekov na riedenie krvi, liekov ovplyvňujúce srdcový rytmus alebo nesteroidné antireumatiká a ďalšie.