Ekonomika je systém správy peňazí, či už u jednotlivcov – najmenších ekonomických subjektov, alebo nadnárodných korporácií, ktoré vedia pohnúť svojim pôsobením aj svetovým finančným stavom. Ekonómia je veda, ktorá skúma ekonomiku. Využíva rôzne metódy a postupy, aby zhodnotila postpuy a efektivitu jednotlivých ekonomík. Do veľkej miery sa prekrýva so psychológiou, nakoľko na ekonomiku vplýva do veľkej miery aj ľudský faktor, konkrétne správanie jednotlivých subjektov v ekonomike. Tu sa rozďeľuje tento smer na dve vetvy: mikroekonómia a makroekonómia.
kurz dolaru


Mikroekonómia
 
Mikroekonómia skúma jednotlivcov alebo malé skupiny vo finančnom systéme. Využíva rovnako kvalitatívny ako aj kvantitatívny postup. Správanie jednotlivcov v ekonomike je veľmi dôležité, nakoľko tvoria finančný základ pre jej fungovanie, sú spotrebiteľmi produktov a služieb. Kvantitatívne vie poukázať na všeobecné javy v ekonomike, prečo sa kupujúci spraváju tak, ako sa správajú a dôsledky ich konania. Kvalitatívne skúma podrobne správanie sa určitej skupiny spotrebiteľov, no tieto výsledky sa nedajú zovšeobecniť a budú platné len pre danú skupinu, na ktorej výskum prebehol.
šipka dolů
Makroekonómia
 
Makroekonómia je presný opak, skúma veľké firmy, ich medzinárdoné pôsobenie a vplyvy. Skúma, ako tieto firmy ovplyvňujú svetový finančný trh svojimi rozhodnutiami. Výsledky takýchto výzkumov sú zväčša stabilné, na tejto úrovni sa spravidla nedejú prudké zmeny. Využíva sa napríklad pri expandovaní firiem za hranice.
 

analýza v podnikaní 
Celá ekonomika stojí na jednotlivcoch – denných spotrebiteľoch, ktorí zabezpečujú chod ekonomiky na všších úrovniach. Je to z časti pyramídová hra, aj keď tento pojem nieje prijatý kvôli nekonečnej ľudskej túžbe po rovnosti. Bohužiaľ, v ekonomike si nikto nieje rovný a každý má len toľko, koľko získa. Denne pracujúci ľudia živia majteľov a prevádzkovateľov veľkých produkčných firiem, ktorí veľmi dobre poznajú túto situáciu a patrične využívajú jej výhody.