Základnou podmienkou podnikania na Slovensku je živnostenské oprávnenie. Nad založením živnostenského oprávnenia dohliada Živnostenský zákon. Najdôležitejšou charakteristikou živnosti je fakt, že jej chod je neprestajný. To teda znamená, že nie na všetky typy podnikania potrebujete živnostenský list a taktiež nie všetky druhy podnikania sú živnostensky založené.
Každým rokom sa tieto podmienky nemenia.

euro
 
Druhy živností
 
Živnostenský zákon delí živnosti do troch skupín – voľná živnosť
                                                                                –  remeselná živnosť
                                                                                –  viazaná živnosť
 
Voľná živnosť
 
Otvorenie voľnej živnosti je najjednoduchšie. V tomto prípade bude živnostenský úrad od vás vyžadovať, aby ste splnili všeobecné podmienky: – vek nad 18 rokov
                                                                                – bezúhonnosť
                                                                                – zaplatenie poplatku (5 eur za živnosť)
Živnostenský úrad mám zoznam ponúkaných voľných živností. Z tohto zoznamu si môžete vybrať predmet pre svoju činnosť, avšak zoznamu sa nemusíte držať.
 
Remeselná živnosť
 
Založenie tejto živnosti je o čosi zložitejšie. Túto živnosť totižto nedostane každý. Okrem všeobecných podmienok musia byť splnené aj požiadavky vzdelávania. Ako doklad o vzdelaní postačí výučný list alebo diplom z daného odboru.
 
Viazaná živnosť
 
Táto živnosť si takisto vyžaduje isté vzdelanie. Ide o overenie odbornej spôsobilosti, ktorú človek získa inak ako bežným vzdelaním. Sú to napríklad rôzne certifikáty, kurzy, školenia a iné potvrdenia o odbornej spôsobilosti.

kalkulačka
 
Postup pri založení živnosti

·         Zistiť kategóriu, do ktorej spadá predmet podnikania
·         Určiť typ podnikania
·         Zistiť podmienky pre získanie danej živnosti
·         Preštudovať zoznam navrhovaných živností
·         Vybrať vhodný názov pre firmu
·         Návšteva živnostenského úradu a nahlásenie živnosti
·         Zaplatenie poplatku (5 eur) za ohlásenie živnosti
·         Počkať na vystavenie živnosti
·         Začať podnikanie – podnikanie možno začať dňom ohlásenia živnosti