Hoci je nakupovanie už neoddeliteľnou súčasťou dnešného ​​moderného života, ešte stále existujú používatelia, ktorí sa ho zbytočne obávajú. Dá sa ale povedať, že pri dodržiavaní základných pravidiel, napríklad výber obchodu, je nakupovanie na internete nielen pohodlnejšie, lacnejšie a bezpečnejšie. Pre nákup v internetovom obchode platí celý rad zaujímavých a dôležitých zákonov. Z hľadiska zákonov má hlavné slovo Obchodný zákonník.
 světový podnikatelé
Odstúpenie od zmluvy           Pre zákazníkov je pravdepodobne pri nákupe on-line najdôležitejšie právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez postihu, do 14 dní. Ak však táto možnosť nie je uvedená v obchodných podmienkach spoločnosti, potom sa lehota na odstúpenie od zmluvy predlžuje na 1 rok plus 14 dní. V prípade kúpnej zmluvy, táto lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, napríklad vyzdvihnutím tovaru alebo doručením tovaru. Pokiaľ chce zákazník túto možnosť využiť, musia predajcovia túto skutočnosť včas oznámiť.
 
Vrátenie tovaru         Samotný tovar sa musí predajcovi doručiť do 14 dní od odstúpenia. Do ďalších 14 dní má obchodník povinnosť vrátiť peniaze. Vrátený tovar nemusí byť v originálnom obale. Pokiaľ bude ale stav tovaru vyžadovať servis, má obchodník právo, pristúpiť k zníženiu vrátenej sumy.
 
Účtovanie dopravy    Je samozrejmosťou, že obchodník pri odstúpení od zmluvy vracia peniaze za tovar vrátane dopravy. Avšak cena dopravy sa vracia podľa najnižšej možnej. Teda ak si necháme tovar zaslať expresnou službou za 10 Euro, obchod nám vráti iba napr. 3 Euro, ako keby tovar bol zaslaný štandardnou službou.
 
Miesto reklamácie     Dôležité tiež je, že zakúpený tovar je možné vrátiť v akejkoľvek prevádzkarni predajcu. Ako doklad nemusí slúžiť len účtenka, faktúra alebo záručný list, ale postačí napríklad výpis z účtu ak platíte kartou.
 šablona eshopu
Ak sa budete riadiť týmito právami a povinnosťami, veríme, že získate v obchodovaní cez internet dôveru a toto obchodovanie on-line sa stane aj Vaším koníčkom.