V súčasnosti sme svedkami toho, že dochádza k masívnej devastácií životného prostredia. Spoločnosť neustále hľadá nové cesty, pomocou ktorých by bola zabezpečená ochrana životného prostredia. To, v akom stave je príroda a všetko živé okolo nás, má výrazný vplyv aj na život človeka. Medzi jeden z najväčších trendov v prípade ochrany životného prostredia patrí vykurovanie domácnosti a získavanie teplej úžitkovej vody pomocou obnoviteľných zdrojov energií, ako napríklad solárne kolektory. Medzi jeden z najpopulárnejších zdrojov patrí slnečná energia.

solární panely

Zaujímavosti o slnečnej energii

Slnečnú energiu možno rozdeliť na dve základné zložky, ktorými sú aktívna a pasívna zložka. Solárne kolektory, ktoré zachytávajú značnú časť slnečného žiarenia a premieňajú ju na teplo v domácnostiach patria medzi aktívne solárne technológie. Vedeli ste napríklad o tom, že slnečná energia je tvorená žiarivým teplom a slnečným svetlom? Slnečná energia má však rôzne použitie. Úzko sa tiež spája aj s fosílnymi palivami, ktoré vznikajú pomocou fotosyntézy, ktorej činnosť zabezpečujú rastliny a menia ju na chemickú energiu. Výsledkom tohto procesu je biologická hmota, ktorá je známa aj ako fosílne palivo. V 70. rokoch 20. storočia došlo k veľkej ropnej kríze, ktorá poznačila svetovú ekonomiku. Odhalila tiež to, že fosílne palivá predstavujú potencionálny zdroj energie pre svet.

Slnečná energia sa používa už po dlhé tisícročia. Odhaduje sa, že sa používa viac než 2000 rokov. Už naši predkovia boli natoľko múdri, že približne 700 rokov pred našim letopočtom požívali okuliare vyrobené zo skla na to, aby dokázali vyrobiť oheň pomocou slnečného žiarenia.

Solárne panely predstavujú základný prostriedok, ktorý zachytáva slnečné lúče a premieňa ich na teplo v domácnostiach či na teplú úžitkovú vodu. Solárne kolektory sú skutočne populárne. Viaceré krajiny sú známe tým, že na svojom území budujú rozľahlé solárne komplexy. Najväčší sa v súčasnosti nachádza v indickom meste Kamuthi.

Prednedávnom tiež prišlo k objaveniu zaujímavého zistenia. Solárnu energiu je možné skladovať. Počas najslnečnejších letných dní by dochádzalo k zachytávaniu slnečných lúčov pomocou solárnych kolektorov, pričom táto energia by bola uskladnená napríklad v pôde či v skalách. V chladnejších mesiacoch by takto uskladnená energia bola využívaná na vykurovanie domácností.

panely

Kde získate ďalšie informácie o solárnych kolektoroch?

Problematika solárnych kolektorov je skutočne rozsiahla. Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac, navštívte stránku www.viessmann.sk, kde nájdete nielen množstvo zaujímavých informácií o obnoviteľných zdrojoch energií, ale aj rozsiahlu ponuku solárnych kolektorov.