Odvetvie nákladnej dopravy hovorí, že vo Veľkej Británii bolo ponúknutých len 1 200 povolení, ale bolo potrebných 40 000 osôb. V Severnom Írsku bude mať v najlepšom prípade len 60 povolení, hovorí združenie pre nákladnú dopravu v Severnom Írsku.

brexit

Ministerstvo dopravy Spojeného kráľovstva (DfT) predpokladalo, že povolenia pre vodičov nebudú potrebné na prekročenie írskych hraníc, uviedol Seamus Leheny. "Skontroloval som to s írskou vládou, nevedia nič o takejto dohode, ktorá by nevyžadovala povolenie do Írska," povedal.
"Ak to potrebujeme prekonať, budeme musieť vrátiť návrh zákona o povoleniach do parlamentu a budeme žiadať poslancov, aby hlasovali o povoleniach pre Severné Írsko."

Hovorca DfT povedal: "Nečakáme, že severoírski dopravcovia potrebujú povolenie cestovať do Írska alebo prostredníctvom Írskej republiky a spoločná správa s EÚ z roku 2017 objasnila, že obidve zmluvné strany sú pevne odhodlané zachovať cezhraničnú spoluprácu na transport. "

Systém povolení neuznáva spoločnosti, ktoré prekračujú hranice s republikou, keďže predpokladá bilaterálnu dohodu s Írskou republikou.
Kým však Spojené kráľovstvo neopustí EÚ, takáto dohoda by sa nemohla uskutočniť. Pre severoírske logistické firmy to sťažuje plánovanie toho, čo sa stane, keď Británia opustí EÚ 29. marca.
Mohlo by to tiež mať vplyv na všetky firmy, ktoré tieto firmy využívajú na dodávanie tovaru. Súčasné právne predpisy nezahŕňajú Severné Írsko, čo znamená, že zákon sa bude musieť vrátiť do Parlamentu.

mapa

V prípade, že žiadna dohoda neexistuje, by to mohlo znamenať, že by poslanci v iných častiach Spojeného kráľovstva žiadali, aby súhlasili s poskytnutím väčšieho počtu povolení Severnému Írsku.
Povolenia však budú vo Veľkej Británii veľmi náročné. EÚ v decembri uverejnila súbor návrhov, ktoré sa zaoberajú otázkami, ktoré sa zaoberajú problematikou nákladných áut vstupujúcich do EÚ z EÚ.
Navrhujú, aby britské spoločnosti pre nákladnú dopravu mohli pokračovať v prepravovaní tovaru do EÚ za predpokladu, že Spojené kráľovstvo poskytne ekvivalentné práva prevádzkovateľom v EÚ.
Je to však dočasné opatrenie, ktoré sa skončí 31. decembra 2019. Takže aj napriek tomu, že táto otázka nemusí nastať na konci marca, môže to urobiť koncom decembra.

Pán Leheny uviedol, že najlepší scenár pre vodičov nákladných vozidiel v Severnom Írsku by im umožnil získať 60 povolení.
Seamus Leheny združenia pre nákladnú dopravu uviedol, že niektoré firmy z NI čelia katastrofe v prípade, že spoločnosť Brexit
"Povedal som vládnym úradníkom – ak sa budeme spoliehať na tieto povolenia a my dostaneme asi 60 ľudí do Severného Írska, potom ich neobťažujme, pretože nebudú stáť za papier "je napísané," povedal.